www.belgium.be Logo of the Belgian government

FOD Financiën


2022

Jaarverslag

Door onze fiscale, financiële en patrimoniale opdrachten correct uit te voeren, en onze strijd tegen fraude en criminaliteit onverminderd verder te zetten, draagt de FOD Financiën bij tot het economisch en sociaal welzijn van elke burger en onderneming. Het is onze prioriteit om mee te werken aan de opbouw van een gezonde, veilige en toekomstgerichte samenleving.

Person

Hans D’Hondt Voorzitter

Digitalisering / MyMinfin

Digitalisering:
MyMinfin en de andere e-services van de FOD Financiën

 Hulp en vereenvoudiging

Hulp en vereenvoudiging

Veiligheid (controles, boetes, fraude)

Veiligheid:
controles, boetes en fraude

 De FOD Financiën, een verantwoordelijke werkgever

De FOD Financiën, een verantwoordelijke werkgever

Ontvangsten

Ontvangsten